Styczeń 13, 2022

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Rozwija wiedzę historyczną o stosunkach polsko-węgierskich i promuje postaci zasłużone dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można przesyłać do 17 stycznia 2022 r.

Uwaga! Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły. Adresy e-mail dla szkół z województwa łódzkiego: mmackiewicz@kuratorium.lodz.pl oraz mandrzejczak@kuratorium.lodz.pl 

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu. 

Link do strony internetowej MEiN z dodatkowymi informacjami o konkursie i jego regulaminem 

Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.