Luty 15, 2019

Podwyżki dla nauczycieli i rekrutacja do szkół. Konferencja prasowa kuratora oświaty

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz rekrutacja 2019/2020 to główne tematy konferencji prasowej, na którą w czwartek zaprosił dziennikarzy Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty. W spotkaniu z przedstawicielami mediów uczestniczyła także Ewa Sobór, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi.

– Uważamy, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, zarabiać godnie – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Grzegorz Wierzchowski.

Kurator przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej od wielu miesięcy prowadzi działania, które mają na celu systematyczny wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Minister Anna Zalewska podpisała 8 lutego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które zwiększa zarobki nauczycieli o kolejne 5 procent. Samorządy będą wypłacać podwyższone pensje z wyrównaniem od stycznia br.
Kolejna podwyżka nastąpi 1 września br. Planowany na ten cel budżet został zwiększony o 1 mld zł, co daje w sumie blisko 4 mld zł. Dzięki temu nauczyciele otrzymają we wrześniu br. całość podwyżki planowanej wcześniej na trzyletni okres. W ten sposób ich pensja w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego 31 marca 2018 r. wzrośnie o 16,1 proc.

Grzegorz Wierzchowski przekazał mediom propozycje, jakie MEN przedstawiło przedstawicielom związków zawodowych podczas styczniowych rozmów. Jedną z inicjatyw jest zwiększenie płatnych godzin do dyspozycji dyrektora. Wzmocni to finansowanie zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów. MEN chce także przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli, co pozwoli na bardziej dynamiczną waloryzację ich pensji.

Kolejna propozycja dotyczy wsparcia nauczycieli, którzy znajdują się na początku drogi zawodowej. Program „Stażyście na start” zakłada wypłatę 1000 zł  jednorazowo w pierwszym i drugim roku trwania stażu. Ministerstwo planuje także, aby od 2020 roku dodatek za wyróżniającą pracę, przewidziany pierwotnie wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych (500 zł) , otrzymywali także nauczyciele mianowani (400 zł)  i kontraktowi (200 zł).

W odpowiedzi na prośby związkowców MEN analizuje dodatki do wynagrodzeń nauczycieli. Kurator przypomniał, że np. w przypadku nauczycieli dyplomowanych pensja zasadnicza to zaledwie 60% ich całościowego uposażenia. Obecnie dodatki (m.in. motywacyjny, za wychowawstwo, za warunki pracy) wypłacane przez samorządy są ogromnie zróżnicowane. Różnice w kwotach potrafią sięgać od kilkuset do blisko 2 tysięcy złotych i to nie tylko w zależności od regionu, ale nawet w obrębie tego samego miasta.  Ministerstwo podjęło działania zmierzające do uproszczenia systemu wynagradzania nauczycieli. We współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych analizuje obecnie system wynagradzania, i do wakacji przedstawi proponowane kierunki zmian w tym zakresie.

Podsumowując prace ministerstwa, kurator przedstawił dane pokazujące, że dochody wszystkich grup nauczycieli osiągną we wrześniu br. poziom o kilkaset złotych wyższy niż w roku 2017. Pensja nauczyciela stażysty wzrośnie w sumie o 400 zł (z czego 371 zł w wyniku podwyżek w roku 2018 i 2019 ), a dyplomowanego o 548 zł (z czego aż 508 zł to wynik podwyżek z 2018 i 2019 r.)  Kurator zaznaczył, że dotychczas zaproponowane rozwiązania to nie koniec prac nad tym, aby w sposób wymierny docenić rolę i odpowiedzialność jaka wiąże się z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

W drugiej części spotkania kurator odniósł się do doniesień prasowych prognozujących, że jednoczesna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych absolwentów klas ósmych SP i trzecich klas gimnazjów spowoduje konieczność nauki do późnych godzin wieczornych lub organizowania lekcji w soboty. Z przedstawionych na konferencji danych z najbardziej popularnych liceów ogólnokształcących w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim wynika, że zwiększona liczba klas nie spowoduje nauki na dwie zmiany lub w soboty. W przywołanych szkołach jest bowiem wystarczająca liczba sal dydaktycznych.

Uczestniczący w konferencji dziennikarze pytali, czy istnieje obawa, że mimo najnowszych propozycji MEN, nauczyciele będą strajkować np. w czasie zbliżającego się egzaminu ósmoklasisty. Kurator wyraził nadzieję, że tak się nie stanie. Podkreślił, że jest to egzamin państwowy, bardzo ważny dla uczniów i ich rodziców, i to ich najbardziej dotknęłyby wszelkie utrudnienia.  Dodał, że wierzy w poczucie odpowiedzialności nauczycieli, które sprawi, że egzaminy odbędą się bez zakłóceń.