Kwiecień 8, 2019

Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski i wicekurator Jolanta Kuropatwa wręczyli w środę nagrody i dyplomy laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Tytuły laureatów gwarantuje uczniom miejsce w wymarzonej szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

– Jako nauczyciele jesteśmy dumni, że chcecie się uczyć, rozwijać talenty, poznawać świat i tworzyć lepszą przyszłość dla siebie, a także dla nas i całego społeczeństwa – mówił podczas uroczystości kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. Kurator podkreślił, że najwyższe noty uczniów to zasługa ich talentu i pracy, ale także ukoronowanie ogromnego wysiłku nauczycieli dzielących się z uczniami wiedzą i umiejętnościami. Podziękował również rodzicom wspierającym młodzież, oraz członkom komisji konkursowych, którzy przygotowali testy, oceniali je i czuwali nad prawidłowym przebiegiem wszystkich etapów zmagań konkursowych.  

Gratulacje prymusom złożył także m.in. Bartłomiej Rosiak, przedstawiciel Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, który zachęcał uczniów, aby zamiłowanie do wiedzy przekształcili w przyszłości w pasję do kształcenia innych i wybrali zawód nauczyciela.

W bieżącym roku szkolnym do etapu szkolnego konkursów przystąpiło 12061 uczniów gimnazjów (lub klas gimnazjalnych) i 16822 uczniów szkół podstawowych z województwa łódzkiego. Po kolejnych etapach (rejonowym i wojewódzkim) ostatecznie tytuł laureata uzyskało 127 gimnazjalistów i 112 uczniów SP. Rekordzistami tegorocznej edycji zostali Witold Formański z Salezjańskiego Gimnazjum im. Księdza Bosko w Łodzi, Gabriela Smejda z Publicznego Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi i Helena Sitarek z SP Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi, którzy uzyskali tytuły laureata aż w trzech konkursach.

Nagrody, dyplomy i zaświadczenia wręczyli uczniom kurator Grzegorz Wierzchowski wraz z wicekuratorem Jolantą Kuropatwą, oraz przedstawicielami poszczególnych komisji konkursowych.

Na zakończenie uroczystości kurator wręczył podziękowania wizytatorom Kuratorium Oświaty w Łodzi – przewodniczącym Wojewódzkich Komisji Konkursowych, w tym koordynatorkom tegorocznej edycji p. Violetcie Krawczyk i p. Elżbiecie Pajewskiej. Grzegorz Wierzchowski podziękował również pani wicekurator Jolancie Kuropatwie, która czuwała nad całością prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursów.

W uroczystości w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział m.in. Tobiasz Bocheński, dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, insp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Jarosław Pawlicki  zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,  doc. dr inż. Andrzej Just reprezentujący rektora Politechniki Łódzkiej oraz Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali młodzi artyści ze Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi.