Czerwiec 12, 2017

Podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji

Uroczystość zorganizowana w Muzeum Miasta Łodzi była świętem wszystkich osób działających na rzecz nowoczesnej edukacji.

W czwartek Salę Lustrzaną Pałacu Poznańskiego zapełnili kreatywni pedagodzy, utalentowani uczniowie i innowacyjni pracodawcy. Przybyli na zaproszenie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które już po raz 31. podsumowało osiągnięcia tych wszystkich, którzy swoimi talentami, pomysłami i pracą zmieniają polską edukację, czyniąc ją bardziej atrakcyjną i skuteczną.
– Choć innowacji nie da się zmierzyć ani zważyć, właśnie one istotnie wpływają na jakość nauki. Dlatego warto walczyć o tytuły innowatorów – powitał gości Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi.
Tytuły i certyfikaty talentów, mistrzów, liderów i promotorów edukacyjnych innowacji otrzymali nauczyciele i uczniowie. Wyróżniono również szkoły, placówki i stowarzyszenia oświatowe. Tytuły partnerów, organizatorów i ambasadorów innowacyjnych idei przypadły z kolei najbardziej zaangażowanym w edukację naukowcom, społecznikom i pracodawcom. Na długiej liście laureatów znalazło się w sumie ponad 150 osób i instytucji.
Wszystkim wyróżnionym pogratulował m.in. Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, który uroczystą galę w pałacu objął honorowym patronatem. – Tytuły innowatorów są zaszczytem, ale i wyzwaniem. Na mistrzów, liderów i ambasadorów wszyscy liczą. Podpatrują ich i naśladują – powiedział Grzegorz Wierzchowski.
Kurator podziękował również Januszowi Moosowi, dyrektorowi ŁCDNiKP, za to, że kierowana przez niego instytucja nie tylko roznieca innowacyjny zapał w edukacji, ale od dwóch dekad wspiera nauczycieli chcących poszerzać swoje kompetencje i rozbudza zainteresowanie problematyką kształcenia. W tym roku ŁCDNiKP obchodzi bowiem dwudziestolecie. W roku jubileuszu Grzegorz Wierzchowski, składając pracownikom Centrum życzenia, poprosił o pomoc w innej kwestii związanej z edukacją. – Odczarujmy szkolnictwo branżowe. Silniej powiążmy je z oczekiwaniami przedsiębiorstw i rynkiem pracy. Od tego zależy przyszłość edukacji i całej gospodarki – powiedział kurator.

Więcej o 31. podsumowaniu ruchu innowacyjnego w edukacji – na stronie internetowej ŁCDNiKP (link)