Wrzesień 25, 2017

Podsumowanie programu „Zielony skrzat dba o swój świat”

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski spotkał się w piątek z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli, które uczestniczyły w programie edukacji ekologicznej przygotowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.

– Dziękuję państwu za to, że już od najmłodszych lat uczycie dzieci szacunku dla przyrody, bo dbając o środowisko, dbamy o siebie nawzajem, o nasze dziedzictwo, o przyszłość następnych pokoleń – powiedział kurator Grzegorz Wierzchowski.

Gratulacje dyrektorom i nauczycielom przedszkoli uczestniczących w projekcie „Zielony skrzat dba o swój świat” złożyli także: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perek, jego zastępca – Arkadiusz Malec, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Hieronim Andrzejewski oraz Ryszard Książczyk, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Do programu „Zielony skrzat dba o swój świat” zgłosiło się blisko 100 placówek. Do udziału zakwalifikowano 30. Program obejmował cztery bloki tematyczne: las, ziemia, woda, powietrze. Podczas wycieczek, pogadanek oraz przeprowadzania ciekawych doświadczeń dzieci poznawały przyrodę województwa łódzkiego, dowiadywały się m.in. dlaczego warto segregować odpady, oszczędzać wodę oraz korzystać z odnawialnych źródeł energii.

Przedszkola uczestniczące w programie otrzymały dyplomy, gry ekologiczne oraz huśtawki ogrodowe.