Czerwiec 13, 2017

Podsumowanie 8. edycji konkursu papieskiego

Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczył w poniedziałek nagrody laureatom, finalistom i uczestnikom ogólnopolskiego konkursu „Papież Słowianin”.  
12 maja, w przededniu 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łodzi w sali lustrzanej Pałacu Poznańskich spotkali  się gimnazjaliści z całego kraju, którzy w maju wzięli udział w etapie centralnym konkursu „Papież Słowianin”. Największą liczbę punktów w teście wiedzy uzyskała Kinga Mastej z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Laureatce pierwszego miejsca oraz pozostałym laureatom, finalistom i uczestnikom konkursu gratulacje złożyli: ks. dr Marcin Wojtysiak, wiceprzewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, dr Paweł Michalak, Wielki Prior Zakonu św. Jerzego i honorowy konsul Albanii w Łodzi, Grzegorz Wierzchowski, kurator oświaty, Zbigniew Natkański, dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego, Dorota Gryta, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ, Anna Maciejewska, wicedyrektor WODN w Łodzi oraz Krzysztof Jurek, kierownik pracowni ds. analiz wyników egzaminacyjnych OKE w Łodzi.

– Jestem pewien, że wiedza, którą zdobyliście przygotowując się do tego konkursu będzie procentować, bo za tym drogowskazem, za naukami świętego Jana Pawła II,  warto podążać całe życie – powiedział podczas finałowej gali kurator Grzegorz Wierzchowski.

Galę finałową prowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Łodzi: Romana Cybulska i Andrzej Juszczak. Przed rozdaniem nagród uczestnicy obejrzeli krótki reportaż filmowy z wizyty Jana Pawła II w Łodzi w 1987 roku. Wysłuchali także koncertu gitarowego w wykonaniu Patryka Filipowicza.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” po raz pierwszy odbył się w roku szkolnym 2009/2010. Organizowany jest przez łódzkiego kuratora oświaty w porozumieniu z kuratorami z innych województw. Konkurs ma trzy etapy. Podczas etapu szkolnego uczniowie piszą wypracowanie na jeden z trzech podanych tematów, podczas zawodów wojewódzkich i centralnych rozwiązują testy. Laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych.