Lipiec 10, 2017

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

    1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
    2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
    3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
    4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
    5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
    6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Cały dokument dostępny na stronie MEN (link)