Czerwiec 14, 2017

Podstawa programowa – materiały dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli na temat wprowadzania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Więcej informacji – link do strony MEN