Listopad 7, 2018

Podręcznik metodyczny „ABC Zdrowego Żywienia”

Podręcznik „ABC Zdrowego Żywienia” powstał w ramach realizacji III edycji programu o tym samym tytule, koordynowanego przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Został sfinansowany przez Fundację Carrefour.
Program „ABC Żywienia Dzieci i Rodziców” skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych, z terenów wiejskich i podmiejskich. Jego celem jest upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym.
Podręcznik i materiały edukacyjne do pobrania na stronie: http://abczywienia.pl/