Czerwiec 5, 2018

„Po pierwsze bezpieczeństwo – razem we wspólnej sprawie”

Konferencja, która odbyła się 29 maja, to kolejna wspólna inicjatywa Łódzkiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi wynikająca z porozumienia podpisanego w marcu br. Podczas spotkania przedstawiono wnioski z powiatowych debat dotyczących zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz wyniki ankiet przeprowadzonych w szkołach.

W wyniku porozumienia zawartego 9 marca br. pomiędzy  Łódzkim Kuratorem Oświaty Grzegorzem Wierzchowskim i Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim na przełomie marca i kwietnia we wszystkich powiatach naszego województwa odbyły się debaty  z udziałem dyrektorów szkół i nauczycieli. Ich celem była diagnoza zjawisk naruszających poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkołach i środowisku lokalnym. Równocześnie w ponad 400 placówkach przeprowadzono ankiety dotyczące zagrożeń społecznych. W badaniach wzięło udział 21 tysięcy uczniów i 6700 nauczycieli. Wnioski z obu przedsięwzięć przedstawiono podczas konferencji zorganizowanej 29 maja pod hasłem: „Po pierwsze bezpieczeństwo – razem we wspólnej sprawie”.
Wśród problemów wymagających intensywnych działań profilaktycznych na czołowym miejscu znalazły się: agresja słowna w grupach rówieśniczych oraz nadmierne korzystanie przez młodzież z Internetu, w tym zagrożenie cyberprzemocą. Badania wykazały także, że coraz młodsze dzieci mają problemy z emocjami oraz samoakceptacją, co prowadzi niekiedy m.in. do zaburzeń odżywiania oraz różnych form autoagresji.

Problematykę nieradzenia sobie przez młodzież z emocjami trafnie zilustrował zaprezentowany podczas konferencji krótkometrażowy film autorstwa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu zatytułowany „Pomiędzy”.  Z kolei niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernego korzystania z Internetu przedstawili w spektaklu profilaktycznym uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Różycy.

Na temat kluczowych zagrożeń wypowiedzieli się także specjaliści m.in. z Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego (problem depresji i profilaktyka samobójstw), Politechniki Łódzkiej (zapobieganie zagrożeniom w sieci) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji (zagrożenie narkomanią, bezpieczeństwo w ruchu drogowym). Poruszono także problematykę odpowiedzialności prawnej młodzieży oraz omówiono wspierającą rolę poradni psychologiczno-pedagogicznych w rozwiązywaniu problemów dzieci w szkole i środowisku lokalnym.

Jak zapowiedzieli organizatorzy kolejnym etapem współpracy policji i kuratorium jest powołanie  interdyscyplinarnego zespołu, który ma za zadanie opracować poradnik do prowadzenia działań profilaktycznych m.in. przez  policjantów, nauczycieli oraz pedagogów.

Prezentacje:

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Ocena zachowań ryzykownych młodzieży

Zagrożenia w sieci

Zagrożenie narkomanią

Grupa rozwoju osobistego

Wyniki ankiet