Maj 18, 2018

Patriotyczny rajd rowerowy. SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych

Temat/nazwa wydarzenia: Patriotyczny rajd rowerowy
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Jolanta Rosół
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść:  Katarzyna Kubiak

9 maja 2018 r. grupa 25 uczniów wraz z opiekunami udała się na patriotyczny rajd rowerowy śladami Bitwy nad Bzurą. Najpierw zatrzymaliśmy się na  Cmentarzu Parafialnym w Orłowie, gdzie zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy modlitwę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Kolejnym punktem na naszej rowerowej mapie był Obelisk – Pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku w walkach nad Bzurą. Jest to miejsce szczególnie dla nas ważne, gdyż nasza Szkoła nosi imię Bohaterów Walk nad Bzurą, a zuchy i harcerze opiekują się tym miejscem pamięci.