Marzec 9, 2018

Papież Słowianin. Etap wojewódzki konkursu

60 uczniów gimnazjów przystąpiło we wtorek do eliminacji wojewódzkich IX edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin. Eliminacje zorganizowano w budynku Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, przy ulicy Skorupki 3 w Łodzi.

– Już jesteście zwycięzcami, bo zdecydowaliście się od siebie wymagać – powiedział Andrzej Juszczak, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi i członek komisji konkursowej, przypominając  apel Jana Pawła II do młodzieży wypowiedziany na Jasnej Górze w 1983 roku i powtórzony cztery lata później na Westerplatte: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Uczestników konkursu powitali także ksiądz Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz Romana Cybulska, wizytator, pomysłodawczyni i ogólnopolski koordynator konkursu.

Punktualnie o 12 uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu. Mieli na to 100 minut. Wyniki eliminacji wojewódzkich poznamy 14 marca. Uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, wezmą udział w finale ogólnopolskim 18 maja.