Powiększ tekstPomniejsz tekstDrukujPowrót
Komunikaty
Miesiąc:
21 maja 2015
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Kurowicach
21 maja 2015
Konkurs z okazji Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci
21 maja 2015
Maturzysto wejdź na portal i "Wybierz Studia"
21 maja 2015
Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja - zaproszenie do udziału w projekcie
21 maja 2015
I Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych na najciekawszy scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablic interaktywnych
21 maja 2015
Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
21 maja 2015
List podsekretarza stanu MEN dotyczący nauki języka obcego w przedszkolu
21 maja 2015
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie (Gmina Piątek)
20 maja 2015
Informacja dla organizatorów turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenów objętych działalnością Delegatur w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.
20 maja 2015
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - Łódź
20 maja 2015
"Losy żołnierza..." - uroczystość podsumowująca zawody
20 maja 2015
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół - Inowłódz
18 maja 2015
Komunikat w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Łódzkim
18 maja 2015
Konkursy na dyrektorów przedszkoli - Łódź
15 maja 2015
Konkursy na dyrektorów szkół - Tomaszów Mazowiecki
| 1 | 2 | 3 |