Powiększ tekstPomniejsz tekstDrukujPowrót
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej
Łódź, 11 marca 2008 r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Gimnazjów w województwie łódzkim

Prowadzenie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej, zapoczątkowane przed pięcioma laty w Łodzi, obejmuje swym zasięgiem kolejne powiaty. W roku bieżącym będzie realizowane na terenie szesnastu powiatów, które na mocy wspólnego porozumienia utworzą jednolity, wspólny system naboru, obejmujący dane o wszystkich tegorocznych absolwentach gimnazjów z powiatów, które do tego systemu przystąpiły.

Elektroniczna forma prowadzenia rekrutacji daje wiele wymiernych korzyści dla uczniów i ich rodziców. Zaletą tego systemu jest fakt, że o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria jednolite dla wszystkich. Dzięki takiej formie prowadzenia naboru absolwenci gimnazjów w ramach systemu nie muszą posługiwać się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu. Tym samym nie jest konieczne wydawanie każdemu absolwentowi trzech kopii wspomnianych dokumentów, jak to stanowią przepisy.

W tym roku, dzięki jednolitemu systemowi naboru województwo łódzkie, jako pierwsze w kraju, daje możliwość ubiegania się absolwentom gimnazjów o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie innym niż macierzysty, bez konieczności podróżowania do szkoły docelowej, poczynając od etapu składania podań, a kończąc na ogłaszaniu list przyjętych. Daje to dodatkowe możliwości, szczególnie istotne dla najbardziej zdolnych uczniów, mających aspiracje podjęcia kształcenia w najlepszych szkołach ponadgimnazjanych na terenie całego województwa.

Aby jednak wspomniana rekrutacja funkcjonowała w pełni sprawnie i zakończyła się sukcesem, konieczna jest pomoc i zaangażowanie ze strony Państwa Dyrektorów, wychowawców klas trzecich oraz szkolnych administratorów naboru we wszystkich gimnazjach na terenie województwa łódzkiego.

Proces zaangażowania gimnazjów poprzez realizowanie części prac w ramach prowadzenia naboru w formie elektronicznej został zapoczątkowany w Łodzi, na skutek decyzji Państwa Dyrektorów Gimnazjów, którzy przed kilkoma laty pospieszyli z pomocą w sytuacji zagrożenia naboru przy prowadzaniu tego systemu i trwa on do dnia dzisiejszego, przynosząc wspaniałe rezultaty.

Właśnie dlatego, kieruję serdeczną prośbę do Szanownych Państwa Dyrektorów Gimnazjów z pozostałych powiatów, aby podążyli śladem dyrektorów łódzkich Gimnazjów i także zechcieli włączyć się do tych prac. Bez Państwa pomocy sprawne przeprowadzenie naboru na terenie województwa łódzkiego będzie bardzo trudne. Ufam jednak, że zwycięży poczucie troski o dobro uczniów, z góry dziękując za wszelkie wysiłki i pomoc w realizacji tego ważnego zadania.

Z poważaniem
Wiesława Zewald
p.o. Łódzkiego Kuratora Oświaty