Powiększ tekstPomniejsz tekstDrukujPowrót
Konkurs papieski

 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i uczniowie gimnazjów


Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów, w roku szkolnym 2013/2014, do uczestniczenia w V jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce. Przypada ona, zgodnie z zapowiedzią Stolicy Apostolskiej, na uroczystość kanonizacji Jana Pawła II.

Założeniem Konkursu jest tworzenie przestrzeni rozwoju młodzieży w aspekcie intelektualnym, duchowym i kulturowym, wspieranie inicjatyw edukacyjnych dla młodzieży, ukazanie wzorca osobowego i wskazanie na potrzebę autorytetu wychowawczego, rozbudzenie – na przykładzie osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II, świadomości możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej ojczyzny i świata.

Celem Konkursu jest ukazanie wzorca osobowego, którym stał się Karol Wojtyła - Jan Paweł II oraz rozbudzenie, na przykładzie Jego osoby, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata.
Tematem piątej edycji Konkursu jest: „Jan Paweł II – powołanie do świętości. Świętość jako wartość osobowa i społeczna”.

O patronat nad V edycją Konkursu, wzorem lat poprzednich, zostali poproszeni Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Arcybiskup Metropolita Częstochowski, Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Przewodniczący Zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia, Wielki Mistrz Międzynarodowego Zakonu Św. Jerzego.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
Opracowanie zadań i testów, dla etapu szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego V edycji Konkursu, Łódzki Kurator Oświaty powierzył Instytutowi Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zgłoszenia do Konkursu, w wersji papierowej, szkoły przesyłają do dnia 20. 12. 2013 na adres właściwego (ze względu na województwo) Kuratorium Oświaty oraz w wersji elektronicznej na adres koordynatora wojewódzkiego konkursu.
W trakcie etapu szkolnego Konkursu uczniowie samodzielnie piszą, w terminie do 7 stycznia 2014 r., pracę konkursową na jeden z trzech tematów konkursowych:

1.    „Istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wymagające prawdziwej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób”. Na czym polega „pedagogika świętości”, o której pisał Jan Paweł II w liście Novo millennio ineunte? Jakie są jej niezbędne elementy? Czy wychowanie do świętości może być celem pedagogicznie doniosłym?
literatura obowiązkowa: Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, Libreria Editrice Vaticana 2001 (także: www.opoka.org.pl).

2.    „Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem […]. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”. Wyjaśnij, jak rozumiesz powyższe słowa Jana Pawła II o potrzebie świętości w życiu społecznym? W jakim sensie wiara nie jest jednak sprawą prywatną?
literatura obowiązkowa: Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Lubaczowie 3 VI 1991 podczas IV pielgrzymki do Polski (różne wydania, także na stronie www.opoka.org.pl)

3.    „Nie czekajcie, aż staniecie się starsi, by wtedy wyruszyć ścieżką świętości. Świętość jest zawsze młoda, tak jak wieczna jest młodość Boga”. Na podstawie nauczania Jana Pawła II pokaż, na czym polega znaczenie młodości w życiu człowieka oraz związek młodości z powołaniem do świętości. Czy świętość pozostaje w związku z dojrzałością w wierze?
literatura obowiązkowa: Jan Paweł II, Rozważanie podczas czuwania modlitewnego 22 VII 2002 wygłoszone podczas Światowych Dni Młodzieży w Toronto (różne wydania, m.in. www.sdm.org.pl)

Wszelkie informacje na temat V edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W województwie łódzkim koordynatorem jest starszy wizytator Romana Cybulska
mail: rcybulska@kuratorium.lodz.pl