Powiększ tekstPomniejsz tekstDrukujPowrót
Sześciolatki już w szkole...
Właściwe przygotowanie dziecka do szkoły ma istotny wpływ nie tylko na pierwsze lata nauki ale na dalsze jego życie. Wielu rodziców zadaje sobie pytanie - czy posłać dziecko do szkoły z rocznym wyprzedzeniem?

Zgodnie z założeniami znowelizowanej Ustawy, w najbliższym roku szkolnym 2010/11 rodzice wszystkich dzieci kończących sześć lat w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie ich dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie będzie posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Jeśli dziecko nie chodziło do przedszkola, wymagana będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia nauki w szkole przez dziecko sześcioletnie.

Istotą tych zmian było wprowadzenie od 1 września 2009 r. nowej podstawy programowej. Zgodnie z jej założeniami, każde dziecko w roku poprzedzającym możliwość pójścia do szkoły przejdzie diagnozę przedszkolną oraz otrzyma odpowiednie wsparcie, aby być dobrze przygotowanym do rozpoczęcia w szkole nauki czytania i pisania. Od roku szkolnego 2009/2010 nauczyciele wychowania przedszkolnego są zobowiązani do prowadzenia diagnozy gotowości szkolnej.

Im wcześniej wykryte zostaną zagrożenia, deficyty dzieci, a co za tym idzie zostanie opracowany program pracy wyrównawczej z takimi dziećmi, tym łatwiej i skuteczniej można ograniczyć ich wpływ na dobre funkcjonowanie szkolne. Dobre przygotowanie i gotowość do podjęcia nauki w szkole będzie procentować mniejszą liczbą niepowodzeń, dawać większe zadowolenie nauczycielom z wykonywanej pracy i przyczyniać się do sukcesów, ich wychowanków w dalszej edukacji.

Łódzki Kurator Oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 monitoruje przygotowanie szkół i placówek do obniżenia wieku szkolnego. Efekty są już widoczne, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do ich obejrzenia. Filmy zostały zamieszczone w dwóch wersjach - mniejszej do szybkiego obejrzenia w mniejszym oknie oraz większe w wyższej rozdzielczości.

Uwaga
Jeśli po kliknięciu na link film otwiera się automatycznie w nowym oknie przeglądarki i nie wyświetla się płynnie (buforuje się zbyt wolno w stosunku do swojej wielkości) prosimy postąpić następująco:
  1. kliknąć na link prawym przyciskiem myszy
  2. wybrać opcję: "zapisz element docelowy jako..."
  3. zapisać plik a następnie odtworzyć go w swoim komputerze za pomocą jednego z zainstalowanych programów służących do wyświetlania filmów - np. Windows Media Player, All Player, Winamp itp.