Maj 21, 2021
Baner MEiN z napisem: Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek

Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół…
Maj 12, 2021
Zdjęcie z konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Status zawodowy nauczyciela – propozycje zmian do dyskusji z przedstawicielami środowiska oświatowego

Podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli, uproszczenie awansu zawodowego, wysokość „pensum”, system wynagradzania nauczycieli – to najważniejsze obszary zmian w Karcie Nauczyciela zaproponowane przez ministerstwo do dyskusji z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego…