Kwiecień 13, 2018

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2018 r.

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 – oferta
Załącznik nr 2 – dodatkowe informacje do oferty
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym
Załącznik nr 4 – oświadczenie o zamiarze zgłoszenia wypoczynku