Kwiecień 20, 2017

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2017 r.