Archiwa: Otwarte konkursy ofert

Czerwiec 30, 2017

Formularz sprawozdania, wzór umowy oraz termin podpisywania umów otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2017 r.

Podmioty, którym została przyznana dotacja, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania końcowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016…
Czerwiec 5, 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2017 roku

1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej powołana zarządzeniem nr 32/2017 przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, dokonała analizy…
Kwiecień 20, 2017

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w 2017 r.

Ogłoszenie Załącznik nr 1 – oferta Załącznik nr 2 – dodatkowe informacje do oferty Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz…