Lipiec 9, 2019

Oświadczenie w sprawie braku rekomendacji Łódzkiego Kuratora Oświaty dla działań edukacyjnych Fundacji Nowoczesnej Edukacji „SPUNK”

W odpowiedzi na sugestie wprowadzające w błąd, które polegają na zamieszczeniu na stronie internetowej Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK pod adresem www.spunk.pl w zakładce „Rekomendacje” opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi z 10 listopada 2010 r. wydanej dla innego podmiotu, Łódzki Kurator Oświaty oświadcza, że nigdy nie wydawał rekomendacji dla Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK dotyczącej jakichkolwiek działań edukacyjnych, w tym edukacji seksualnej.