Marzec 30, 2017

Oświadczenie Łódzkiego Kuratora Oświaty

– Wygrała polityka, ale przegrało dobro uczniów – tak kurator Grzegorz Wierzchowski skomentował decyzję łódzkich radnych, którzy w środę zdecydowali, że nie będą podejmować uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

W lutym Rada Miejska w Łodzi przegłosowała projekt uchwały w sprawie nowej sieci szkół w mieście.
Projekt trafił następnie do kuratora oświaty, który wydał opinię pozytywną z kilkoma zastrzeżeniami. Dalsza procedura zakładała stworzenie właściwej uchwały uwzględniającej uwagi kuratora i poddanie jej pod głosowanie do 31 marca br.
Łódzcy radni postanowili jednak, że opinię kuratora zaskarżą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a uchwały
w wyznaczonym prawem terminie podejmować nie będą.

W oświadczeniu przedstawionym podczas czwartkowej konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi kurator wyraził obawę, że konsekwencje decyzji radnych poniosą najmłodsi mieszkańcy miasta – uczniowie wielu szkół podstawowych.
Od 1 września br. będą bowiem uczyć się w utrudnionych warunkach, z niełatwym dostępem do sali gimnastycznej czy świetlicy. Przypomniał, że niepodjęcie uchwały oznacza także początek procesu wygaszania wszystkich łódzkich gimnazjów
i niesie ze sobą zagrożenie utraty pracy przez nauczycieli tego typu szkół.

– Droga do dobrej szkoły będzie tutaj dłuższa i trudniejsza niż w innych miastach – powiedział kurator, deklarując jednocześnie dalsze wspieranie społeczności szkolnych oraz otwartość na dialog ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro edukacji.

Tekst oświadczenia kuratora – plik do pobrania