Październik 11, 2018

Oświadczenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie dodatkowych lokalizacji szkół podstawowych w Łodzi

Samorząd Łodzi od samego początku nie korzystał z rozwiązań proponowanych w związku z reformą strukturalną systemu oświaty. Już w marcu 2017 roku w opinii dotyczącej projektu sieci szkół podstawowych w Łodzi rekomendowałem wprowadzenie zmian, które powodowałyby poprawę warunków edukacji łódzkich uczniów. Proponowane zmiany dotyczyły między innymi Szkoły Podstawowej nr 137 oraz Szkoły Podstawowej nr 138. Zwracałem wtedy uwagę, że brak odpowiednich działań może skutkować przepełnieniem i pogorszeniem standardów nauczania w tych i innych szkołach.

Rada Miejska w Łodzi, jako jedna z nielicznych w kraju, nie zdecydowała się wówczas na podjęcie uchwały dostosowującej sieć szkół do nowego ustroju szkolnego i tym samym nie skorzystała z moich rekomendacji.
Nie podjęła trudu zastosowania również innych dostępnych rozwiązań (np. włączenia lub przekształcenia gimnazjum na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe), które wychodziłyby naprzeciw problemom lokalowym łódzkich szkół podstawowych. Obecne problemy z przepełnieniem i dwuzmianowością w niektórych szkołach potwierdzają słuszność tamtych przewidywań.

W marcu 2018 roku władze Miasta Łodzi podjęły próbę rozwiązania powstałych problemów przedkładając projekt zmian w sieci szkół wprowadzający ich nowe lokalizacje. Analiza prawna projektów przeprowadzona w kuratorium oświaty  ujawniła błędy formalne, co skutkowało brakiem opinii pozytywnej. Sąd I instancji nieprawomocnym wyrokiem uchylił wprawdzie opinię, ale nie wypowiedział się co do istoty problemu prawnego.

Miasto Łódź w dniu 28 września br. przedłożyło do zaopiniowania kolejne dwa projekty, z których jeden został w istotnym zakresie rozszerzony w odniesieniu do wcześniejszej propozycji.

Mam świadomość, że uczniowie i szkoły czekają na szybkie rozwiązanie trudnej sytuacji. Wziąłem również pod uwagę oczekiwania rodziców przedstawione w petycjach i podczas osobistych spotkań. Podjąłem decyzję o wydaniu pozytywnej opinii dla projektów zawierających nowe lokalizacje szkół podstawowych nr 137, 138, 141, 182, 193 oraz szkoły podstawowej specjalnej nr 128.

Moja opinia nie dotyczy aspektów prawnych działań Miasta a jedynie warunków, w jakich będą uczyć się uczniowie. Jestem przekonany, że dodatkowe lokalizacje pozwolą lepiej i efektywniej prowadzić pracę dydaktyczną w tych placówkach, co wpłynie na poprawę warunków nauczania.

                                                                                                                     Grzegorz Wierzchowski
                                                                                                                     Łódzki Kurator Oświaty