Czerwiec 1, 2020

Oświadczenie Łódzkiego Kuratora Oświaty

W związku z informacjami dotyczącymi łączenia klas w niektórych szkołach, napływającymi od rodziców uczniów, wyrażam brak akceptacji dla takich działań.
W liście do prezydent Hanny Zdanowskiej zwróciłem się z apelem, by organ prowadzący, jakim jest Miasto Łódź, przychylił się do próśb i sugestii rodziców. Zawsze bowiem dobro dziecka jest ważniejsze, niż potencjalne korzyści finansowe. Mniej liczne klasy to skupienie uwagi na uczniu i lepszy rozwój edukacyjny. Nie bez znaczenia jest fakt, że we wskazanych klasach są dzieci zróżnicowane wiekowo – te które naukę rozpoczęły w wieku 6 i 7 lat. Klasy zostały tak zorganizowane i tak funkcjonowały, by zapewnić uczniom optymalne warunki pracy i nauki. Ufam więc, że przy podejmowaniu ostatecznych decyzji argumenty te zostaną uwzględnione.

dr Grzegorz Wierzchowski
Łódzki Kurator Oświaty