Wrzesień 11, 2018

Olimpiada Matematyczna Juniorów- zaproszenie na seminarium dla nauczycieli

We wrześniu 2018 r. Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej, organizator Olimpiady Matematycznej Juniorów, wraz z Komitetem Głównym oraz Komitetami Okręgowymi OMJ organizuje w całej Polsce seminaria dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych.

W trakcie tych spotkań omawiane będą następujące zagadnienia:
– jak zarejestrować szkołę do udziału w OMJ
– jak przeprowadzić część testową zawodów I stopnia OMJ
– jak przebiega część korespondencyjna zawodów I stopnia OMJ
– jak przeprowadzana jest kwalifikacja uczniów do zawodów II etapu OMJ

Omówione będą również zagadnienia merytoryczne dotyczące problemów pojawiających się w zadaniach OMJ. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne, m.in. zawierające omówienie sposobów przygotowania uczniów do rozwiązywania zadań części testowej zawodów I stopnia OMJ.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia udziału w spotkaniu.

Nauczycieli matematyki szkół podstawowych województwa łódzkiego zapraszamy na
spotkanie z przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów,
doktorem Waldemarem Pompe.

Spotkanie odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, al. Kopernika 1, w dniu 14.09.2018 r. (piątek), w godz. 15.30 – 18.45.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu oddelegowanego nauczyciela
matematyki do dnia 12.09.2018 r. (środa), przesyłając drogą elektroniczną jego imię i nazwisko wraz z nazwą szkoły na adresy:
– organizatora spotkania w Piotrkowie Trybunalskim, Izabeli Horendy-Kulbat
iza.horenda.kulbat@gmail.com
– Komitetu Okręgowego OMJ dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego
piotrkow.omj@gmail.com