Marzec 16, 2020

Ograniczenia w przyjmowaniu klientów w Kuratorium Oświaty w Łodzi

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu klientów w siedzibie urzędu – przy al. Kościuszki 120 a – oraz w Delegaturach w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z powyższym, wszelkie sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną, mailową (kolodz@kuratorium.lodz.pl) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kuratorium Oświaty w Łodzi (ePUAP). Przyjęcia klientów ograniczone zostają do spraw wymagających osobistego stawiennictwa w Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Delegaturach, po uprzednim – telefonicznym lub mailowym – umówieniu wizyty. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Delegatur dostępne są na stronie urzędu: www.kuratorium.lodz.pl

We wskazanym wyżej terminie nie będą przyjmowane do protokołu ustne skargi i wnioski w ramach przyjęć obywatelskich.

Załącznik
Komunikat Łódzkiego Kuratora Oświaty