Październik 13, 2021

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”

Zapraszamy wychowawców klas IV-VIII wraz z uczniami do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”. Został on objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka.

Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją.
Każdy z nas – nauczyciel, uczeń, rodzic – może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym wyjść z milczenia.

Przygotowany materiał zawiera treści teoretyczne i ćwiczeniowe, które powinny być zrealizowane podczas zajęć z wychowawcą. Preferowany czas realizacji części teoretycznej to październik – miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego. Wymagane zrealizowane zadania należy przesłać na wskazany w regulaminie adres e-mail do 20 grudnia 2021 r. Klasy, które wypełnią zadania zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie, otrzymają certyfikat – dyplom uznania Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”.

Link do strony ze szczegółowymi informacjami