Grudzień 11, 2019

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych po raz ósmy organizuje etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. 

Celem konkursu jest: budzenie i rozwijanie zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego, upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwuetapowy. Finał ogólnopolski odbędzie się w Katowicach. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Temat przewodni tegorocznego konkursu: „Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”.

Tematy prac pisemnych w I etapie konkursu:
1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?
3. Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.
4. Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

Podczas II etapu konkursu pytania będą także zakresu innych podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.

Szczegółowe informacje, regulamin  – na stronie internetowej organizatora konkursu (link)