Sierpień 2, 2018

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.
Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich w Szczecinku, w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2018 r.
Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.