Czerwiec 14, 2018

Ogólnopolski konkurs „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”

Głównym celem Konkursu jest włączenie do świadomości młodzieży postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które nie będą w roku 2018 bohaterami „pierwszego planu”, ale których dzieło życia – w dziedzinie polityki, duszpasterstwa, sztuki lub gospodarki, często inspirowane wiarą, zasługuje na upamiętnienie.

Konkurs, który organizuje Rada Szkół Katolickich, przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim. Etap szkolny ma charakter indywidualny. Etap ogólnopolski – charakter drużynowy i składa się z części pisemnej i ustnej. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Etap szkolny odbędzie się 25 września o godz. 10.00 – w szkołach. Etap ogólnopolski – 26 i 27 października na Jasnej Górze. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie.

Regulamin oraz szczegółowe informacje – na stronie internetowej konkursu www.rsk.edu.pl/konkurs/