Październik 29, 2019

Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych DO HYMNU 

Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe w Łodzi zapraszają szkoły podstawowe do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU. W dwóch poprzednich edycjach wzięło udział ponad 550 szkół podstawowych z całego kraju.
W bieżącej – trzeciej już – edycji wprowadzamy możliwość uczestniczenia przez osobę przygotowującą konkursową prezentację szkoły w dwudniowych, bezpłatnych warsztatach przygotowujących do możliwie najlepszej prezentacji w ramach konkursu.
Od 15 października wszelkie materiały oraz elektroniczny formularz przystąpienia szkoły do konkursu są dostępne na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury: 
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu