Lipiec 8, 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie objętych nadzorem KO w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego łódzkich szkół i placówek oświatowych.

Ogłoszenie o naborze. Nabór od 22 lipca. Plik do pobrania
Ogłoszenie o naborze. Nabór od 8 lipca. Plik do pobrania 
Formularz zgłoszeniowy. Plik do pobrania
Procedura naboru. Plik do pobrania
Zarządzenie ŁKO nr 94/2019 z 8 lipca 2019 r. Plik do pobrania