Lipiec 22, 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie objętych nadzorem Delegatury KO w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych.

Ogłoszenie o naborze. Plik do pobrania 
Formularz zgłoszeniowy. Plik do pobrania
Procedura naboru. Plik do pobrania