Lipiec 18, 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie objętych nadzorem Delegatury KO w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

Delegatura Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych.

Ogłoszenie o naborze. Nabór od 19 lipca. Plik do pobrania 
Ogłoszenie o naborze. Nabór od 18 lipca. Plik do pobrania 
Formularz zgłoszeniowy. Plik do pobrania
Procedura naboru. Plik do pobrania