Październik 27, 2017

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

Już 20.11.2017 w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy, odbędzie się konferencja „Edukacja
z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).

W trakcie sesji tematycznych zaproszeni goście podzielą się opiniami na temat tworzenia i działania partnerstw szkół zawodowych i wyższych z pracodawcami, kształcenia dualnego na poziomie wyższym, a także zaprezentują rozwiązania dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego, oraz walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji formalnej na uczelniach.
Punktem kulminacyjnym konferencji będzie pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+.

Szczegółowe informacje o konferencji i formularz zgłoszeniowy na stronie www organizatora, link poniżej:
http://konferencje.frse.org.pl/ECVET-2017