Grudzień 12, 2019

Odbiór dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że nauczyciele, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w kancelarii Kuratorium Oświaty w Łodzi i uzyskali akceptację Komisji Kwalifikacyjnych, mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów – aktów nadania wyższego stopnia awansu zawodowego – do pokoju nr 210 w godzinach 8.00 –15.00.