Wrzesień 1, 2017

Odbiór dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż nauczyciele, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. i uzyskali akceptację Komisji Kwalifikacyjnych, mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów (aktów nadania wyższego stopnia awansu zawodowego, złożonej dokumentacji) do pokoju nr 210, w godzinach 8.00 –15.00.