Maj 22, 2020

Od 25 maja możliwość osobistego załatwiania spraw w Kuratorium Oświaty w Łodzi i jego Delegaturach

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) urzędy administracji publicznej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Wobec powyższego w Kuratorium Oświaty w Łodzi, od dnia 25 maja 2020 r. będzie istniała możliwość osobistego załatwiania spraw, przy zachowaniu wymogów sanitarnych wynikających z odrębnych przepisów. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może jednak być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Powyższe zmiany są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od dnia 25 maja 2020 r. Tutejszy urząd zaleca jednak, we wszystkich sytuacjach, w których jest to możliwe, zachowanie formy komunikacji elektronicznej lub pocztowej dla celów realizacji spraw obywateli, gdyż unikanie kontaktu bezpośredniego wpłynie na bezpieczeństwo zarówno obywateli, jak i pracowników Kuratorium.

Podstawa prawna:
§ 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875).

Łódzki Kurator Oświaty
Grzegorz Wierzchowski