Maj 10, 2019

„Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”. Jubileusz Polskiego Czerwonego Krzyża

W środę w Manufakturze uczniowie wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej przez łódzki oddział PCK. Nagrody uczestnikom wręczył m.in. kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Polski Czerwony Krzyż świętuje w tym roku 100-lecie działalności. Z tej okazji łódzki oddział PCK przygotował grę miejską pod hasłem: „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”. Do udziału w niej zostali zaproszeni uczniowie łódzkich szkół – wolontariusze szkolnych klubów PCK.

8 maja w Światowym Dniu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na rynku Manufaktury spotkało się osiem pięcioosobowych zespołów. W zabawie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, SP nr 11, SP nr 36, SP nr 51, SP nr 110, SP nr 174, SP nr 175 oraz Gimnazjum nr 15 w Łodzi. Każda drużyna odwiedziła 10 stacji, gdzie na uczniów czekały zadania związane z historią i bieżącą działalnością PCK.
Najwięcej punktów uzyskał zespół ze Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi. Drugie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum nr 15, a trzecie – uczniowie SP nr 110.

– Niesienie pomocy potrzebującym jest miarą naszego człowieczeństwa – powiedział kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski gratulując uczestnikom rywalizacji. Kurator podziękował uczniom za działalność w szkolnych klubach PCK i zapał do wolontariatu. – Wasza postawa może inspirować nie tylko waszych rówieśników, ale także nas, dorosłych – dodał Grzegorz Wierzchowski.

Gratulacje uczniom złożyli także: Jolanta Chełmińska, prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK, Michał Siemiński, dyrektor łódzkiego PCK, oraz Ewa Marciniak, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Wolontariusze PCK świętowali na rynku w Manufakturze do godziny 15. Młodzież i dorośli mogli w tym czasie wziąć udział m.in. w zajęciach z pierwszej pomocy, a także kupić cegiełki – zakładki do książek wykonane przez Klub Seniora PCK.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym na świecie ruchu humanitarnym. Misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom, łagodzenie ich skutków i ochrona ludzkiej godności. Wolontariusze Czerwonego Krzyża z Polski i całego świata niosą pomoc ofiarom wojen i klęsk żywiołowych. Pomagają wszystkim potrzebującym niezależnie od ich narodowości, rasy, wyznania, pozycji społecznej czy przekonań politycznych.
Znak organizacji – czerwony krzyż – narodził się w 1863 roku w Genewie. W części krajów muzułmańskich zamiast krzyża stosowany jest znak czerwonego półksiężyca. Dlatego ogólnoświatowy ruch nosi nazwę Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Krajowe organizacje wybierają, którym znakiem będą się posługiwać i stąd w naszym kraju mamy Polski Czerwony Krzyż. W PCK działa ponad 80 000 wolontariuszy, którzy angażują się w programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspierają i aktywizują seniorów, uczą pierwszej pomocy, promują honorowe krwiodawstwo, oraz zapewniają wsparcie i opiekę socjalną najbardziej potrzebującym.