Kwiecień 25, 2017

Obowiązek informowania kuratora o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli i wypełnienia ankiety po zakończeniu naboru.

Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa łódzkiego

Przypominamy, że art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017. Poz. 60) zobowiązuje Państwa do informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli, w której należy umieszczać informacje o naborach. Szczegółowe zasady dodawania ogłoszeń opisane zostały w komunikacie z dnia 6 kwietnia 2017.

Jednocześnie przypominamy o potrzebie wypełnienia ankiety po dokonaniu naboru. Prośba o jej wypełnienie zostanie do Państwa wysłana automatycznie po przekroczeniu terminu składania ofert na dane stanowisko pracy. 

Link do komunikatu – zasady dodawania ofert pracy dla nauczycieli

Uwaga! Aby oferta pracy mogła zostać zapisana w systemie należy wypełnić wszystkie pola formularza.