Maj 5, 2017

O roli młodzieży w życiu publicznym

Przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej spotkali się w czwartek z uczniami działającymi w różnych organizacjach młodzieżowych w regionie łódzkim.  Ich dyskusji o roli młodego pokolenia w życiu publicznym przysłuchiwał się kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Spotkanie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim prowadzili przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej Adam Janczewski, jego zastępca Tomasz Racławski oraz delegaci do rady z regionu łódzkiego Dagmara Sobczak i Jakub Żebrowski. Na sali zasiedli przedstawiciele m.in. samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad miast i gmin, organizacji pozarządowych oraz posłowie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

– Jeśli społeczeństwo ma być dojrzałe, to muszą być w nim takie osoby jak wy, które chcą działać, chcą się angażować w życie publiczne – mówił kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. Kurator podkreślił, że dla władz oświatowych głos młodzieży jest bardzo ważny. – Chcemy dowiedzieć się jakie macie problemy i pomysły, by te problemy rozwiązać – mówił.

Za gotowość do dyskusji podziękował uczniom także Piotr Cieplucha, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW.

W pierwszej części spotkania uczestnicy opowiadali o swojej dotychczasowej działalności społecznej, zaangażowaniu w wolontariat czy aktywności w samorządach szkolnych. W drugiej części przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Adam Janczewski przedstawił projekt ustawy o Radzie Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zakłada powstanie niezależnej, samorządnej organizacji  zrzeszającej polską młodzież, która współpracować będzie z Radą Ministrów oraz Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, konsultując sprawy dotyczące młodego pokolenia.