Marzec 3, 2017

O reformie oświaty w Opocznie

W piątek kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski spotkał się w Opocznie z przedstawicielami lokalnych mediów.

W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Krześnicki, doradca wojewody łódzkiego Marcin Kosiorek, dyrektor Delegatury Kuratorium w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Trzaskacz oraz zastępca burmistrza Opoczna Andrzej Kacprzak.

– Jesteśmy na etapie, gdy większość samorządów województwa łódzkiego przyjęła już „specuchwały”- mówił kurator Grzegorz Wierzchowski. Kurator poinformował, że na 177 projektów przekazanych mu dotychczas przez gminy, 133 zostały już zaopiniowane. Kurator zaopiniował także niemal wszystkie „specuchwały” przekazane przez samorządy powiatowe.

Zastępca burmistrza Opoczna Andrzej Kacprzak podkreślił, że podczas prac nad projektem uchwały w sprawie nowej sieci szkół w mieście priorytetami były: utrzymanie wszystkich szkół (przekształcanie, a nie wygaszanie), wprowadzenie małych obwodów, mało licznych klas i nauki jednozmianowej. Wypracowane rozwiązania są wynikiem konsultacji z przedstawicielami środowiska oświatowego i mieszkańcami.
Organizatorzy konferencji zapewnili także, że w Opocznie w związku z zaplanowanymi przekształceniami nauczyciele nie stracą pracy.