Maj 19, 2017

O prawie w szkole. Jak je stosować. Jak o nim uczyć

Sąd Okręgowy w Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowali w poniedziałek konferencję pn. „Prawo w szkole w praktyce. Jak reagować i radzić sobie z zagrożeniami”. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty, Krzysztof Kacprzak, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP w Łodzi.

– Edukacja prawna pełni bardzo istotną rolę w procesie nauczania. Daje ona szansę zdobycia umiejętności niezwykle ważnych w dorosłym życiu oraz pomaga w kształtowaniu świadomych swoich spraw obywateli – powiedział podczas spotkania kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Pierwsza część konferencji poświęcona została edukacji prawnej młodzieży. Dotychczasowe działania w tym zakresie omówili przedstawiciele Sądu Okręgowego w Łodzi, ŁCDNiKP oraz Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

W drugiej części spotkania sędziowie i kuratorzy sądowi przybliżyli uczestnikom zasady odpowiedzialności karnej nieletnich, przebieg postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej oraz dobre praktyki w zakresie współpracy ze szkołami. Zachęcali także do wypróbowania mediacji rówieśniczej, jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów szkolnych.

Poniedziałkowa konferencja to pierwsze ze spotkań, jakie w wyniku podpisanego w listopadzie 2016 roku porozumienia, łódzki sąd oraz ŁCDNiKP zamierzają zorganizować. Współpraca obejmuje także przygotowanie warsztatów dla nauczycieli, materiałów szkoleniowych na temat edukacji prawnej oraz zapraszanie uczniów na zajęcia (rzeczywiste i symulowane rozprawy) w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Zdjęcia: Anna Gnatkowska – ŁCDNiKP