Luty 24, 2020

O oświacie na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W miniony czwartek, 20 lutego, odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu w urzędzie marszałkowskim wziął udział Łódzki Kurator Oświaty.

Zgodnie z porządkiem obrad zaplanowana była bowiem analiza bieżącej sytuacji po reformie systemu edukacji. Dr Grzegorz Wierzchowski omówił przebieg rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020, kwestie związane ze składanymi przez samorządy wnioskami o likwidacje szkół na ich terenie, oraz sprawę promocji szkolnictwa branżowego. – Trzeba przekonać młodych, że szkolnictwo zawodowe nie jest gorszym wyborem, że absolwenci znajdą po nim pracę, a system szkół branżowych nie zamyka drogi na studia – podkreślał.

Na posiedzeniu obecna była także zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Grażyna Ślawska, która przedstawiła zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracowników placówek pedagogicznych.