Październik 31, 2017

O Janie Pawle II w szkole w Bychlewie

Już po raz ósmy w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie miała miejsce uroczystość upamiętniająca Karola Wojtyłę – wielkiego Polaka, papieża, świętego Jana Pawła II.

Karol Wojtyła pozostawił ogromne bogactwo myśli, dlatego też co roku nauczyciele wspólnie z uczniami SP w Bychlewie rozważają inne aspekty Jego nauczania. Tegorocznym rozmowom o pontyfikacie Jana Pawła II towarzyszyło teatralne przedstawienie przygotowane przez dzieci i ich rodziców.

W uroczystości wzięła udział wicekurator oświaty Elżbieta Ratyńska, która edukację i całe nasze życie porównała do drogi. – Ważne, by podczas tej drogi korzystać ze wskazówek i przesłania Jana Pawła II – powiedziała pani wicekurator, przypominając kilka papieskich sentencji będących właśnie takimi życiowymi drogowskazami. Elżbieta Ratyńska przywołała słowa, w których papież zachęcał młodych ludzi do nauki, do zgody, do wzajemnego szacunku, do budowania świata, w którym każdy człowiek może liczyć na pomoc, wsparcie i życzliwość innych.

„Wy, młodzi, którzy nosicie w sercach wielkie aspiracje, uczcie się żyć ze sobą nawzajem w pokoju i nie wznosić barier. Na przemoc odpowiadajcie dziełami pokoju, aby budować świat ludzi pojednanych, bogaty w wartości człowieczeństwa” – apelował Jan Paweł II.
Innym razem prosił: „Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie! Jeśli widzisz, że brat twój upada, podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu.”

– Kierujcie się tymi słowami w życiu, niech przesłanie wielkiego Polaka zawsze wam towarzyszy – zaapelowała wicekurator.

Uroczystość została przygotowana przez panią Katarzynę Skurę i ks. Jana Prackiego, a w jej organizację zaangażowała się cała szkolna społeczność. Wśród gości byli również m.in. dyrektor biura Senatora RP Macieja ŁuczakaMałgorzata Grzelak-Cieślak (która odczytała list senatora skierowany do nauczycieli i uczniów), wójt gminy Pabianice Henryk Gajda, mieszkańcy Bychlewa oraz uczniowie szkół z Pabianic.