Marzec 21, 2017

O innowacjach w edukacji

15 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku odbyło się spotkanie poświęcone innowacjom w edukacji, zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 3 w Radomsku.

W konferencji wzięło udział 47 osób. Dyrektorzy i nauczyciele szkół z Radomska, Strzałkowa, Kietlina, Płoszowa, Szczepocic i  Dziepółci oraz rodzice uczniów PSP nr 4 wysłuchali wystąpienia Piotra Patory, koordynatora ds. innowacji w edukacji w Kuratorium Oświaty w Łodzi, pt. „Nauczanie programowania w nowej podstawie programowej”, a następnie rozpoczęły się równolegle w dwóch pracowniach zajęcia warsztatowe.

W ławkach ZS-G nr 3 w pracowni komputerowej razem z 15 uczniami z kl. 4-5 zasiedli przedstawiciele władz samorządowych, m.in. wiceprezydent Małgorzata Kańska-Kipigroch, zastępca wójta gminy Radomsko Antoni Drzewowski, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice uczniów.

Warsztaty prowadził Mateusz Koman z EduSense. Mieszane drużyny uczeń-dorosły miały za zadanie wytyczyć trasę OzoBotowi z domu do ogrodu zoologicznego. OzoBot, błyskająca kuleczka poruszająca się po liniach narysowanych na kartkach, to miniaturowy robot rozpoznający m.in. kolory. Dzięki temu można go zaprogramować, by wykonywał np. szalony taniec czy też bezpiecznie pokonał drogę ewakuacyjną. Prostota obsługi OzoBota sprawia, że może być on bardzo łatwym narzędziem do nauki programowania na wszystkich poziomach nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum. Może być wykorzystywany nie tylko na lekcjach informatyki.

W drugiej pracowni odbyły się warsztaty z wykorzystaniem EduMATRIX, prowadzone przez Michała Legierskiego, koordynatora projektu, przeznaczone dla rodziców i nauczycieli, a później także dla dyrektorów i przedstawicieli samorządu.

EduMATRIX to innowacyjne narzędzie, które pozwala na łatwe zintegrowanie w procesie edukacyjnym wysiłków ucznia i nauczyciela. Pomaga np. połączyć zagadnienia matematyczne i informatyczne oraz przedstawić je uczniowi w sposób obrazowy przy wykorzystaniu pełnej jego aktywności i kreatywności. Pozwala rozwijać umiejętności i wiedzę z obszaru: edukacji matematycznej (m.in. logiki, arytmetyki, geometrii), informatycznej (m.in. programowania, mapy cyfrowej, edytora grafiki bitmapowej), polonistycznej (m.in. wprowadzania liter, analizy i syntezy wzrokowej) oraz terapii pedagogicznej i logopedycznej.

Jak łatwe jest w obsłudze, przekonali się rodzice uczniów, biorący udział w zajęciach. Najbardziej aktywni otrzymali zestaw EduMATRIX. Również szkoła doposażona została w pełny zestaw, który z pewnością będzie wykorzystywany do doskonalenia umiejętności matematycznych oraz algorytmicznych i programistycznych.

Konferencja oraz warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości i były doskonałą okazją do promowania Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku, który jako jedyna szkoła w mieście i jedna ze 100 w Polsce wzięła udział w warsztatach z robotyki „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Szkoła, dzięki zaangażowaniu szkolnego koordynatora Aliny Płaszczyńskiej (nauczyciela matematyki i informatyki), uczestniczy także w programach „Mistrzowie Kodowania” i „Devoxx4Kids”.