Maj 23, 2018

Niemieckie i sowieckie ustawodawstwo wobec Polaków i obywateli polskich 1939-1945. Konferencja IPN

21 i 22 maja badacze z Polski, Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy i Łotwy spotkali się w Łodzi, aby rozmawiać o opresyjnym prawie stosowanym wobec obywateli polskich przez dwa systemy totalitarne podczas II wojny światowej. Obradom naukowców przysłuchiwali się przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, nauczyciele oraz młodzież szkolna m.in. z I, XII, XXI oraz XXXI LO w Łodzi.

– W medialnych dyskusjach o edukacji często powraca pytanie „jak uczyć historii?”. Odpowiedź jest prosta: należy uczyć prawdy historycznej, mówić prawdę o tej niełatwej wspólnej historii – powiedział podczas konferencji Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty.

Pierwszy dzień spotkania w łódzkim hotelu Ambasador poświęcony został działaniom administracji niemieckiej. Omawiano m.in. traktowanie ludności żydowskiej przez okupanta i wpływ panujących wtedy realiów na relacje polsko-żydowskie (m.in. okrutnych kar dla Polaków za udzielanie jakiejkolwiek pomocy Żydom), a także różnice w prawie na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i na terenie Generalnego Gubernatorstwa. 

Drugi dzień konferencji skupiał się wokół systemu represyjnego  stosowanego podczas II wojny światowej przez Sowietów (aresztowania, osadzania w Gułagu, przesiedlenia, egzekucje).

Konferencji towarzyszyła ekspozycja fragmentów dwóch wystaw Oddziału IPN w Łodzi: „Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej” oraz „Ocaleni z »nieludzkiej ziemi«. Losy uchodźstwa polskiego z ZSRS w latach 1942-1950”.