Kwiecień 17, 2020

Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych – nowelizacja rozporządzenia

Od 1 września tego roku na lekcjach wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą realizowane treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych – to przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania.

Szczegółowe informacje – link do strony internetowej MEN