Marzec 6, 2018

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca kwiaty przed pomnikiem Pamięci Ofiar Komunizmu w Łodzi złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich, oświatowych i samorządowych, organizacji kombatanckich oraz uczniowie.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowali: Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Zarząd Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz społeczność XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi.

Uroczystości rozpoczęły się w XII LO. Budynek, w którym obecnie mieści się szkoła był w czasie II wojny światowej siedzibą gestapo, a po wojnie – Urzędu Bezpieczeństwa. W szkolnej sali pamięci wicewojewoda Karol Młynarczyk oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Mirosław Pejka odsłonili tablicę pamiątkową przygotowaną przez Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Następnie wicewojewoda wręczył Medale Pro Patria Tomaszowi Dereckiemu, dyrektorowi XII LO w Łodzi, Andrzejowi Szletyńskiemu, członkowi Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Grzegorzowi Wróblowi, kustoszowi Działu Edukacyjnego Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Po obejrzeniu programu artystycznego przygotowanego przez uczniów liceum, uczestnicy uroczystości przeszli przed pomnik Pamięci Ofiar Komunizmu w alei Karola Anstadta. Tam po krótkim apelu kwiaty złożyli m.in. wicewojewoda Karol Młynarczyk, reprezentujący kuratora oświaty Andrzej Krych, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, delegacje środowisk kombatanckich, służb i straży, związków zawodowych oraz młodzież szkolna.

– Popularnie nazywa się ich Żołnierzami Wyklętymi, ale bliższe prawdy jest określenie Żołnierze Niezłomni, bo nie dali się zastraszyć ani przekupić – powiedział podczas uroczystości wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Hołd żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego złożyli także m.in.: Kazimierz Skibicki, wiceprezes Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Henryk Obiedziński członek Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

„Żołnierze Wyklęci” to żołnierze polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Większość z nich zginęła w trakcie walk lub została skazana na śmierć wyrokami komunistycznych sądów.
Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych po raz pierwszy obchodzono 1 marca 2011 roku – w 60 rocznicę wykonania wyroku na siedmiu ostatnich członkach stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”.