Kwiecień 12, 2017

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczył w piątek książki i dyplomy laureatom oraz finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Podziękował także nauczycielom i rodzicom uczniów, którzy na co dzień motywują młodzież do zdobywania wiedzy i rozwijania talentów.

Do tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych zgłosiło się blisko 10 tys. uczniów szkół podstawowych i prawie 20 tys. gimnazjalistów. W kategorii szkół podstawowych największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy z matematyki, języka polskiego oraz organizowany po raz pierwszy konkurs z historii i społeczeństwa. Najwięcej gimnazjalistów wzięło z kolei udział w konkursach z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego.

Z uczniami, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, spotkał się w piątek kurator Grzegorz Wierzchowski. Laureatom i finalistom gratulowali także wicekurator Elżbieta Ratyńska, dyrektor Biura Wojewody Zbigniew Natkański oraz dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Danuta Zakrzewska.
Uczniowie otrzymali pięknie wydane powieści, m.in. „Quo vadis” i „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, a także encyklopedie, atlasy i albumy. Nauczyciele – listy gratulacyjne.

Gimnazjaliści, którzy uzyskali tytuł finalisty, otrzymują ponadto dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego obejmującej przedmiot, w którym uzyskali tytuł, a do wybranego liceum lub technikum zostaną przyjęci niezależnie od kryteriów rekrutacji.

Specjalne uprawnienia przysługują także zwycięzcom ze szkół podstawowych. W związku z reformą edukacji i przekształceniami 6-letnich SP w szkoły 8-letnie, uczniowie nagrodę za swój sukces odbiorą w kolejnych latach. Będą zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego w publicznych liceach.

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe zorganizował Łódzki Kurator Oświaty we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Tytuł laureata tegorocznej edycji  uzyskało 253, a finalisty – 274 uczniów.